Geiger suchý

zvětšit obrázek: Geiger suchý

Geiger černý suchý je spojovacím prvkem mezi svodem vody ze střechy a podzemním potrubím.


No.NázevMJBalení
[MJ]
Cena
bez DPH
[Kč/MJ]
3300015Geiger CR 100-ČERNÝ(suchý-průměr100mm)ks1.00400,00
3300020Geiger CR 100-ŠEDÝ(suchý průměr100mm)ks1.00400,00
3301030Geiger CR 102-ČERNÝ(suchý průměr120mm)ks1.00430,00
3301035Geiger CR 102-ŠEDÝ (suchý průměr 120mm)ks1.00430,00

Geiger okapní černý je suchá varianta. Tento lapač splavenin je osazen protizápachovou klapkou, která zabraňuje zpětnému tahu. Nezůstává v něm voda, tím se vylučuje možnost zamrznutí celého systému v zimním období. Skládá se z monolitní nádoby, přepážky proti zpětnému tahu pachů, košíku pro jímání nečistot a krytu. Víko vpusti se skládá ze dvou dílů. V jednom dílu je otvor pro okapový svod. Druhý díl je volně zasazen do vpusti a po jeho vysazení můžete vyčistit prostor uvnitř vpusti. Odpadní potrubí od vpusti musíte chránit před účinky mrazu uložením do nezámrzné hloubky, tj. minimálně 1 m vrstvy nadloží.