Isodrain 20

zvětšit obrázek: Isodrain 20

Isodrain 20 je nopová fólie, která slouží jako ochrana základového zdiva, k oddělení stavby od vlhkého okolního prostředí. Můžeme ji použít k hydroizolaci spodní stavby, při rekonstrukci starých objektů, pro sanaci vnitřních vlhkých prostor, jako ztracené bednění, izolace zelených střech, vodorovné i svislé hydroizolace, izolace proti radonu aj. Je vyráběna v černém provedení. Má vyšší nopy než Isodrain 8.


No.NázevMJBalení
[MJ]
Cena
bez DPH
[Kč/MJ]
3101002Nopová fólie 800gr/T20 výška nopu 2cmm240.00230,00
Isodrain 20 je vyrobena z vysokohustotního polyetylénu. Vyznačuje se vysokou mechanickou odolností a pevností v tlaku. Je stabilizovaná proti působení UV záření. Mezi další možnost využití patří inženýrské stavby. Tato drenážní fólie slouží též jako dvoustupňová ochrana proti průniku radonu. Prvním stupněm rozumíme vytvoření provětrávané vzduchové mezery, druhým stupněm je nepropustná zábrana z polyetylenu. Nopy vytváří kanály oddělující základové zdivo od vlhké půdy (zdivo dýchá), zvýšení tepelné izolace a zároveň odolnost proti vnějšímu tlaku půdy.