Isodrain 8

zvětšit obrázek: Isodrain 8

Isodrain 8 je nopová fólie, která slouží jako ochrana základového zdiva, k oddělení stavby od vlhkého okolního prostředí. Můžeme ji použít k hydroizolaci spodní stavby, při rekonstrukci starých objektů, pro sanaci vnitřních vlhkých prostor, jako ztracené bednění, izolace zelených střech, vodorovné i svislé hydroizolace, izolace proti radonu aj. Je vyráběna v černém provedení.


No.NázevMJBalení
[MJ]
Cena
bez DPH
[Kč/MJ]
3100002Nopová fólie 400gr/0,5m-role 10m2(0,5x20m210.0045,00
3100004Nopová fólie 400gr/1,0m-role 20m2(1,0x20m220.0045,00
3100006Nopová fólie 400gr/1,5m-role 30m2(1,5x20m230.0045,00
3100008Nopová fólie 400gr/2,0m-role 40m2(2,0x20m240.0045,00
3100010Nopová fólie 400gr/2,5m-role 50m2(2,5x20m250.0045,00
Isodrain 8 je vyrobena z vysokohustotního polyetylénu. Vyznačuje se vysokou mechanickou odolností a pevností v tlaku. Je stabilizovaná proti působení UV záření. Mezi další možnost využití patří inženýrské stavby. Tato drenážní fólie slouží též jako dvoustupňová ochrana proti průniku radonu. Prvním stupněm rozumíme vytvoření provětrávané vzduchové mezery, druhým stupněm je nepropustná zábrana z polyetylenu. Nopy vytváří kanály oddělující základové zdivo od vlhké půdy (zdivo dýchá), zvýšení tepelné izolace a zároveň odolnost proti vnějšímu tlaku půdy.