Rokofinal Plus

zvětšit obrázek: Rokofinal Plus

Rokofinal Plus 


Popis:
Pastovitá stavební hmota určená pro tenkovrstvou finální povrchovou úpravu základového tmele Rokoplast. Je použitelná pro zhotovování tenkovrstvých finálních úprav jádrových omítek a sádrokartonů v tloušťce do 1,5 mm. Snadno se nanáší.

Použití:
Rokofinal je určen pro povrchovou úpravu tmele Rokoplast (Profitmel, Rokoplast Rapid, Rokotmel) a zhotovení tenkovrstvých finálních úprav jádrových omítek a sádrokartonu v tloušťce do 1,5 mm. Je určen pro vnitřní prostředí budov. Není vhodný pro trvale vlhké a mokré prostředí.

No.NázevMJBalení
[MJ]
Cena
bez DPH
[Kč/MJ]
5250380ROKOFINAL PLUS 5kg-Finish tmelks1.00164,00
5250381ROKOFINAL PLUS 15kg-Finish tmelks1.00420,00