Folie paropropustná

zvětšit obrázek: Folie paropropustná
Popis výrobku:
Materiál se používá jako pojistná hydroizolační fólie v odvětrávaných šikmých střešních systémech. Svitapfol D je třívrstvý materiál, Svitapfol Silver D je dvouvrstvý materiál.
SVITAPFOL D - nosnou částí je HDPE mřížka zajišťující požadovanou pevnost fólie, horní a spodní vrstva polyethylenové fólie (LDPE) zajišťuje hydro-izolační schopnost. Pro zvýšení účinku paropropustnosti má Svitapfol D po celé ploše mikroperforaci. Fólie Svitapfol D mají cca 12 cm od kraje přikašírovaný zelený značící pásek, který určuje doporučené horizontální překrytí pásů fólie.

Funkce:
Chrání podkrovní prostory pod střechou před prachem, sazemi a slouží jako ochrana před průnikem zbytkové vody do tepelné izolace. Současně umožňuje, díky schopnosti propouštět vodní páru, odvětrání par z vnitřního prostoru budovy.

No.NázevMJBalení
[MJ]
Cena
bez DPH
[Kč/MJ]
6000010Fól.paropropustná-PP 110gr(75m2) STROTEXm275.0026,00
6000030Fól.paropropustná-D140g(75m2) SVITAFOLm275.0036,00

Montáž:
Svitapfol D se pokládá horizontálně přímo na krokve a to tak, aby značící páska v kraji směřovala svojí výraznější stranou ke střešní krytině. Tato páska zároveň určuje doporučené překrytí jednotlivých pásů fólie. Jednotlivé pásy fólií se směrem dolů překrývají tak, aby odváděly vodu ven. S montáží se začíná u okapu a pokračuje se směrem ke hřebeni s tím, že fólie musí přesahovat hranou až do okapu. V případě řešení kraje střechy jinak než spodním okapem, je vhodné např. hranu fólie upevnit spojovací páskou k okapničce. Fólie se rozvine vodorovným směrem po celé délce střechy a připevní se pozinkovanými hřeby nebo sponami mechanické sešívačky ke krokvím. Vzdálenosti mezi krokvemi přitom nesmí překročit 1,2 m. Na fólii se přibijí latě a vodorovně, dle velikosti střešní krytiny, kontralatě. Stejným způsobem se pokračuje až ke hřebeni střechy. Doporučené horizontální překrytí jednotlivých pásů fólie je označené barevným páskem, skutečné překrytí závisí na sklonu střechy a je uvedeno v následující tabulce. Zakončení u hřebene provedeme tak, aby vznikla cca 5 cm široká ventilační spára, která slouží k odvětrávání. Paropropustná fólie se nesmí pokládat přímo na bednění, jiný podklad a nesmí přijít do kontaktu s tepelnou izolací. Vzduchová mezera mezi tepelnou izolací a pojistnou fólií závisí (stejně tak jako překrytí fólie) na sklonu střechy (viz tabulka). Musí být 2 - 4 cm vysoká a musí v ní být vytvořeny podmínky pro proudění vzduchu. V dolní části střechy u pozednice se musí dostávat vzduch zvenku do mezery. Mezerou proudí vzduch nahoru a u hřebene vychází ventilační spárou a větracími otvory ze střechy ven. Aby izolace nezaplnila celou mezeru, je možné ji zajistit pomocí latí o výšce 2 - 4 cm ( podle výšky mezery ), přitlučených podél krokví. Všechny otvory pro vstup a výstup vzduchu musí být zabezpečeny proti pronikání živočichů.

Sklon střechy Horizontální přesah Vertikální přesah Mezera pod fólií
Do 21° 200 mm 100 mm 4 cm
22°- 30° 150 mm 100 mm 3 cm
Do 31° 100 mm 100 mm 2 cm

Výrobní tolerance hmotností:
Tolerance hmotnosti činí +/- 10 %.

Balení:
Fólie se dodávají v rolích 1,5x50 m zabalených do polyetylénové hadice.

Skladování:
Role skladovat ve vertikální poloze, bez přístupu slunečního záření a UV záření.

Upozornění:
Nejpozději do tří měsíců po aplikaci Svitapfolu D je nutno umístit střešní krytinu.