Isodrain 20

zvětšit obrázek: Isodrain 20
Popis výrobku
Nopová fólie T20 je nopová fólie, která slouží jako ochrana základového zdiva, k oddělení stavby od vlhkého okolního prostředí. Můžeme ji použít k hydroizolaci spodní stavby, při rekonstrukci starých objektů, pro sanaci vnitřních vlhkých prostor, jako ztracené bednění, izolace zelených střech, vodorovné i svislé hydroizolace, izolace proti radonu aj. Je vyráběna v černém provedení. Výška nopu je 20mm.

Materiál
HDPE, černá barva
No.NázevMJBalení
[MJ]
Cena
bez DPH
[Kč/MJ]
3101002Nopová fólie 800gr/T20 výška nopu 2cmm240.00195,00

Použití - výhody

  • vertikálně orientované nopy o výšce 20 mm
  • pro novostavby, rekonstrukce i sanace
  • jednoduchá instalace
  • izolace budov proti vlhkosti a radonu
  • vysoká pevnost

 

Návod na montáž

Nopová fólie se používá pro běžné aplikace v pozemních a dopravních stavbách, kde je potřeba vytvořit odvětrávanou, případně drenážní vrstvu. Nopová fólie je odolná proti hnilobě a působení většiny chemikálií, chrání konstrukci proti prorůstání kořenů. Nopová fólie se instaluje na podklad, který je očištěn od ostrých nerovností, které by mohly fólii prorazit. Fólie se umístí nopy směrem ke konstrukci a pro připevnění se použijí Kalené hřeby s ucpávkou. Pro zajištění maximální těsnosti pro spojování potřeba použít oboustranně lepicí Butylkaučukovou pásku, která se vkládá mezi dva pásy fólie, které musejí vzájemně přesahovat o nejméně 3 řady nopů. Na spodní straně pásu fólie je vhodné provést drenáž, která odvádí vodu zastavenou povrchem fólie. Na horní straně pásu musí být fólie vytažena nad terén a ukončení se provádí pomocí Ukončovací lišty. Ta se připevňuje do každého otvoru (o průměru 4 mm po 15 cm) pomocí vhodných vrutů nebo hmoždinek podle vlastností materiálu podkladu. Lišty musí být překryty např. stavebním štěrkem, aby byla zajištěna jejich ochrana před UV zářením. Nedodržení tohoto postupu může vést ke tvarové nestabilitě lišty