Isodrain 8

zvětšit obrázek: Isodrain 8

Prohlášení o vlastnostech

Popis výrobku
Nopová fólie slouží jako ochrana základového zdiva, k oddělení stavby od vlhkého okolního prostředí. Můžeme ji použít k hydroizolaci spodní stavby, při rekonstrukci starých objektů, pro sanaci vnitřních vlhkých prostor, jako ztracené bednění, izolace zelených střech, vodorovné i svislé hydroizolace, izolace proti radonu aj. Je vyráběna v černém provedení.

Materiál
HDPE, barva nopové fólie černá

No.NázevMJBalení
[MJ]
Cena
bez DPH
[Kč/MJ]
3100002Nopová fólie 400gr/0,5m-role 10m2(0,5x20m210.0048,00
3100004Nopová fólie 400gr/1,0m-role 20m2(1,0x20m220.0048,00
3100006Nopová fólie 400gr/1,5m-role 30m2(1,5x20m230.0048,00
3100008Nopová fólie 400gr/2,0m-role 40m2(2,0x20m240.0048,00
3100010Nopová fólie 400gr/2,5m-role 50m2(2,5x20m250.0048,00

Použití - výhody

  • diagonálně orientované nopy o výšce 8 mm
  • pro novostavby, rekonstrukce i sanace
  • jednoduchá instalace
  • izolace budov proti vodě i radonu
  • vysoká pevnost

 

Návod na montáž

Nopová fólie se používá pro běžné aplikace v pozemních stavbách, kde je potřeba vytvořit odvětrávání izolované konstrukce – nejčastěji základů nebo stěn pod úrovní terénu. Nopová fólie je odolná proti hnilobě a působení většiny chemikálií, chrání konstrukci proti prorůstání kořenů. Nopová fólie se instaluje na podklad, který je očištěn od ostrých nerovností, které by mohly fólii prorazit. Fólie se umístí nopy směrem ke konstrukci a pro připevnění se použijí Kalené hřeby s ucpávkou. Pro maximální těsnost je při spojování potřeba použít oboustranně lepicí Butylkaučukovou pásku, která se vkládá mezi dva pásy fólie, které musejí vzájemně přesahovat o nejméně 3 řady nopů. Na spodní straně pásu fólie je vhodné provést drenáž, která odvádí vodu zastavenou povrchem fólie. Na horní straně pásu musí být fólie vytažena nad terén a ukončení se provádí pomocí Ukončovací lišty. Ta se připevňuje do každého otvoru (o průměru 4 mm po 15 cm) pomocí vhodných vrutů nebo hmoždinek podle vlastností materiálu podkladu. Lišty musí být překryty např. stavebním štěrkem, aby byla zajištěna jejich ochrana před UV zářením. Nedodržení tohoto postupu může vést ke tvarové nestabilitě lišty