Isodrain 8 geotextilie

zvětšit obrázek: Isodrain 8 geotextilie
Popis výrobku
Nopová fólie s geotextilií je nopová fólie, která slouží jako ochrana základového zdiva, k oddělení stavby od vlhkého okolního prostředí. Můžeme ji použít k hydroizolaci spodní stavby, při rekonstrukci starých objektů, pro sanaci vnitřních vlhkých prostor, jako ztracené bednění, izolace zelených střech, vodorovné i svislé hydroizolace, izolace proti radonu aj. Je vyráběna v černém provedení.

Materiál
HDPE-černá barva nopová fólie, geotextilie PP
No.NázevMJBalení
[MJ]
Cena
bez DPH
[Kč/MJ]
3102002Nopová folie 600gr+geotextilie/2m(r.20mm220.00185,00

Použití - výhody

  • diagonálně orientované nopy o výšce 8 mm
  • pro vytvoření separační a filtrační vrstvy
  • kvalitní netkaná textilie z polypropylenu
  • pro novostavby, rekonstrukce i sanace
  • jednoduchá instalace
  • vysoká pevnost

 

Návod na montáž

Nopová fólie s geotextílii se používá zejména v zemních stavbách pro vytvoření separační nebo filtrační vrstvy. Prostor mezi nopy vytváří drenážní vrstvu a geotextilie zamezuje vstupu kameniva nebo zeminy do tohoto prostoru. Nopová fólie je odolná proti hnilobě a působení většiny chemikálií, chrání konstrukci proti prorůstání kořenů. Nopová fólie se instaluje na podklad, který je očištěn od ostrých nerovností, které by mohly fólii prorazit. Fólie se umístí nopy směrem od konstrukce. Pro spojení je třeba použít oboustranně lepicí Butylkaučukovou pásku, která se vkládá mezi dva pásy fólie, které musejí vzájemně přesahovat v ploše, která je bez geotextilie. Na spodní straně pásu fólie je vhodné provést drenáž, která odvádí vodu zastavenou povrchem fólie. Na horní straně pásu musí být fólie vytažena nad terén a ukončení se provádí pomocí Ukončovací lišty. Ta se připevňuje do každého otvoru po 15 cm pomocí vhodných vrutů nebo hmoždinek podle vlastností materiálu podkladu. Lišty musí být překryty např. stavebním štěrkem, aby byla zajištěna jejich ochrana před UV zářením. Nedodržení tohoto postupu může vést ke tvarové nestabilitě lišty.