Lišta dilatační AL

zvětšit obrázek: Lišta dilatační AL
Popis výrobku
Použití: keramických dlažeb, pokládaných do tenkého maltového lože. Použití pro: interiéry, exteriéry - kancelářské budovy, hotelové haly a bytové objekty bez vysokého mechanického zatížení.
Funkce:zamezení trhlin, vyrovnání tlakového napětí, přerušení přenosu zvuku a vibrací podlahou.

Materiál
Al přírodní: surový materiál bez povrchové úpravy. Barva vložky: bahama Nosný profil je vyroben z hliníku vytlačováním. Vsuvná vložka pružně vyplňuje dilatační spáru. U provedení Al přírodní dochází při styku s profilem (manipulace s profilem, opracování, čištění) k tzv. efektu špinění. Jedná se o přirozené uvolňování oxidu hlinitého. Profil je třeba uložit s plným dosedem a pečlivě vyplnit všechny dutiny profilu, aby se v dutinách nemohla hromadit žádná alkalická voda. Nosný profil nesmí přesahovat přes obklad nebo dlažbu.

No.NázevMJBalení
[MJ]
Cena
bez DPH
[Kč/MJ]
2005067Dil.obkl.prof.AL 10/12mm bahamam2.50228,00
2005069Dil.obkl.prof.AL 10/16mm bahamam2.50247,00

Všeobecné upozornění:

Po instalaci je vždy nutno ihned odstranit zbytky lepidla, malty a spárovacích materiálů a nechat okolí profilu a profil přirozeně odvětrávat, aby se mohla všechna přebytečná voda, která nebyla spotřebovaná při chemickém procesu vyzrávání, odpařit. Profil je třeba uložit s plným dosedem a pečlivě vyplnit všechny dutiny profilu. Provedení Al přírodní je více citlivé na kyselé a alkalické prostředky (cementové materiály), jež ve spojení s vlhkostí a podle koncentrace a doby působení mohou vést ke korozi. U provedení Al přírodní je třeba rovněž zvážit vhodnost použití s ohledem na přirozenou vlastnost uvolňování oxidu hlinitého- tzv. špinění. Údržba profilů by měla být prováděna pouze správně naředěnými neagresivními čisticími prostředky, profily by však neměly být dlouhodobě vystaveny působení přípravku. Nezbytností je profil po každé údržbě omýt dostatečným množstvím čisté vody, aby na povrchu nezůstaly zbytky chemikálií. Mezi agresivní čisticí prostředky patří např.: prostředky na odstraňování vodního kamene, čištění odpadů, čištění cementových usazenin, přípravky na odstraňování připečených nečistot ze sporáků apod. Vsuvná vložka z měkčeného PVC je citlivá na organická rozpouštědla.