Obchodní podmínky

ROBEX s.r.o. dodává odběratelům za standardních obchodních podmínek, které jsou upřesňovány individuálně na příslušný typ obchodní smlouvy.